Na ostatniej sesji Rady Miasta w Przemyślu przegłosowano, że powstanie Park Kulturowy Stare Miasto. Za powstaniem specjalnej strefy opowiedziało się 12 radnych, 7 było przeciw.

Park kulturowy jest formą ochrony zabytków mającą szczególne znaczenie przy ochro­nie krajobrazu kulturowego, niezależnie od tego, czy na terenie tym znajdują się zabytki objęte formami ochrony.

W wyroku NSA z dnia 4 kwietnia 2007 r., II OSK 7/07 „wska­zano, że celem ochrony parku kulturowego jest przestrzeń otaczająca teren, na którym znajduje się obiekt podlegający ochronie konserwatorskiej. Stąd też dla ochrony tejże przestrzeni krajobrazu, nie jest konieczne, aby na objętych nią nieruchomościach rów­nież znajdowały się obiekty zabytkowe. Park kulturowy przedstawia wartość kulturową, jako określona całość”.

Park kulturowy to forma ochrony zabytków tworzona przez radę gminy:

 • po zasięgnięciu opinii WKZ,
 • w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.
 • Park kulturowy daje możliwość objęcia ochroną konserwatorską wyjątkowego krajobrazu kulturowego z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.
 • Jest narzędziem do skutecznego zarządzania dziedzictwem kulturowym miasta.
 • Dzięki jasnym i równym, jednakowym dla wszystkich mieszkańców zasadom funkcjonowania danej przestrzeni, określonych w uchwale, możliwe jest sprawowanie skutecznej ochrony dziedzictwa oraz efektywne zarządzanie terenem poprzez oddelegowanie do tego zadania do konkretnej jednostki pozostającej w stałym kontakcie zarówno z władzami miasta, jak i użytkownikami i dysponentami terenu.
 • Pozwala na zachowanie krajobrazu kulturowego, co realizowane jest poprzez właściwe zagospodarowanie chronionego obszaru, m.in. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, obligatoryjnych dla obszaru objętego ochroną.
 • Wspomaga zachowanie autentyzmu i integralności przestrzeni.
 • Podnosi wizerunek i prestiż miasta.
 • Pozwala na kompleksowe i planowe podejście do obszaru.
 • Wzmaga ochronę w zakresie zachowania krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru przestrzeni publicznych, zabytków nieruchomych oraz zabytkowych układów urbanistycznych.
 • Służy łatwiejszemu i bardziej efektywnemu zwalczaniu nielegalnych nośników reklamowych.
 • Przedsiębiorcy oraz użytkownicy lokali działający w obrębie parku kulturowego otrzymają „Księgi Standardów”, które będą zbiorem porad i wskazówek oraz przykładów i inspiracji do prawidłowych realizacji ich przyszłych reklam.
 • Podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej.
 • Przyciągnięcie turystów i inwestorów.

Park po prostu daje możliwość życia w posprzątanej, czystej i komfortowej przestrzeni miejskiej, adekwatnej do zachowanego środowiska historycznego i architektonicznego.

Poprzedni artykułUroczystości majowe w Przemyślu [program]
Następny artykułPożar samochodu w Przemyślu. W środku znaleziono zwłoki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj